سفارش ملک
با سلام
خریدار محترم لطفا فرم زیر را بادقت پرنموده و پس از ارسال منتظر کارشناسان ما جهت مشاوره بمانید
حداکثر تماس با شما (24 ساعت)
گروه مشاورین صدف
نام ونام خانوادگی
اجباری
نوع ملک
هدف از خرید
سرمایه گذاری
سکونت
تفریح آخر هفته
فاکتور های مهم شما
توضیحات: منظور از فاکتور مواردی که جهت خرید برای شما مهم وضروری می باشد را ذکر نمایید
محدوه جغرافیایی
داخل بافت شهر
داخل بافت روستا
خارج از بافت
مهم نیست
همراه
شماره ثابت
ایمیل
تلگرام
محل پیشنهادی ملک
توضیحات: اگر محل خاصی جهت خرید ملک مدنظر شما می باشد را ذکر نمایید
حداقل متراژ ملک
حداکثر بودجه شما
توضیحات: جهت مشاوره بهتر در صورت امکان حداکثر بودجه خود را جهت خرید ذکر نمایید
توضیحات دیگر شما
* گزينه هايي که مشخص شده اند اجباري ميباشند.