1 هکتار باغ با مجوز چاه و گلخانه

1 هکتار باغ با مجوز چاه و گلخانه

فروش گلخانه 1 هکتاری در نظرآباد

فروش گلخانه 1 هکتاری در نظرآباد

فروش گلخانه 10640 متری نظرآباد

فروش گلخانه 10640 متری نظرآباد