فروش گلخانه 1 هکتاری در نظرآباد

فروش گلخانه 1 هکتاری در نظرآباد

فروش باغ چهاردیواری سنددار

فروش باغ چهاردیواری سنددار

فروش باغچه 400 متری

فروش باغچه 400 متری

فروش گلخانه 10640 متری نظرآباد

فروش گلخانه 10640 متری نظرآباد

فروش باغ و باغچه با بنا از 250 متر تا 2500 متر حومه هشتگرد

فروش باغ و باغچه با بنا از 250 متر تا 2500 متر حومه هشتگرد

زمین فروشی در مسعودیه

زمین فروشی در مسعودیه

فروش باغچه 1000 متری با کلبه سنتی حومه تهران (هشتگرد)

فروش باغچه 1000 متری با کلبه سنتی حومه تهران (هشتگرد)

باغ ویلای 1300 متری زعفرانیه سهیلیه کرج

باغ ویلای 1300 متری زعفرانیه سهیلیه کرج

فروش باغ ویلای 400 متر ی سند دار حومه هشتگرد حاجی بیک

فروش باغ ویلای 400 متر ی سند دار حومه هشتگرد حاجی بیک

باغ ویلا 1000متری لوکس کرج سهیلیه زعفرانیه

باغ ویلا 1000متری لوکس کرج سهیلیه زعفرانیه

فروش باغچه 1000 متری حومه هشتگرد

فروش باغچه 1000 متری حومه هشتگرد

فروش باغ ویلا 2000 متری حومه هشتگرد |ابراهیم بیک

فروش باغ ویلا 2000 متری حومه هشتگرد |ابراهیم بیک

فروش باغ 1 هکتاری در شهرک مسعودیه

فروش باغ 1 هکتاری در شهرک مسعودیه

فروش باغچه 2000 متری در شهرک فرهودیه

فروش باغچه 2000 متری در شهرک فرهودیه

فروش باغچه 400 متری حومه هشتگرد

فروش باغچه 400 متری حومه هشتگرد

فروش باغ 13000 متری  سند دار

فروش باغ 13000 متری سند دار

فروش باغ قلعه آذری

فروش باغ قلعه آذری

فروش باغچه 500 متری  حومه هشتگرد (سهیلیه)

فروش باغچه 500 متری حومه هشتگرد (سهیلیه)

فروش زمین 800 متری سند دار حومه کرج (مسعودیه)

فروش زمین 800 متری سند دار حومه کرج (مسعودیه)

فروش زمین ۱۰۰۰ متری چهاردیواری سندا دار حومه هشتگرد

فروش زمین ۱۰۰۰ متری چهاردیواری سندا دار حومه هشتگرد

فروش باغچه ۶۳۰ متری  حومه هشتگرد

فروش باغچه ۶۳۰ متری حومه هشتگرد

فروش باغ ویلا 530 متری در تهراندشت

فروش باغ ویلا 530 متری در تهراندشت

فروش باغچه 500 متری حومه هشتگرد

فروش باغچه 500 متری حومه هشتگرد

فروش ویژه زمین و باغچه های 1000 متری در زعفرانیه کرج

فروش ویژه زمین و باغچه های 1000 متری در زعفرانیه کرج

فروش باغچه 350 متری در تهراندشت

فروش باغچه 350 متری در تهراندشت

فروش باغ 13000متری در حومه هشتگرد |زعفرانیه|

فروش باغ 13000متری در حومه هشتگرد |زعفرانیه|

فروش باغ دو هکتاری با سند شش دانگ

فروش باغ دو هکتاری با سند شش دانگ

فروش باغچه 1000 متری با جواز ساخت حومه هشتگرد و تهران

فروش باغچه 1000 متری با جواز ساخت حومه هشتگرد و تهران

فروش باغ ویلا 2500 متری در کردان

فروش باغ ویلا 2500 متری در کردان

فروش باغچه 800 متری با مجوز

فروش باغچه 800 متری با مجوز

1 هکتار باغ با مجوز چاه و گلخانه

1 هکتار باغ با مجوز چاه و گلخانه

فروش باغ 1100 متری

فروش باغ 1100 متری

باغ انگور فروشی در سهیلیه رامجین

باغ انگور فروشی در سهیلیه رامجین

فروش باغچه  ۵۰۰ متری حومه هشتگرد قلعه آذری

فروش باغچه ۵۰۰ متری حومه هشتگرد قلعه آذری

فروش باغچه 1000 متری با سند در فرهودیه

فروش باغچه 1000 متری با سند در فرهودیه

فروش باغ ویلا 800 متری در تهراندشت

فروش باغ ویلا 800 متری در تهراندشت

باغچه فروشی سند دار در تهراندشت

باغچه فروشی سند دار در تهراندشت

فروش باغ ویلا 1400 متری در تهراندشت

فروش باغ ویلا 1400 متری در تهراندشت

فروش باغ ویلا  1400 متری در حومه هشتگرد

فروش باغ ویلا 1400 متری در حومه هشتگرد

فروش باغ ویلا 800 متری حومه هشتگرد

فروش باغ ویلا 800 متری حومه هشتگرد

فروش باغچه 500 متری در تهراندشت

فروش باغچه 500 متری در تهراندشت