فروش باغچه 1000 متری حومه هشتگرد

فروش باغچه 1000 متری حومه هشتگرد

فروش باغچه  ۵۰۰ متری حومه هشتگرد

فروش باغچه ۵۰۰ متری حومه هشتگرد

فروش باغچه ۶۳۰ متری  حومه هشتگرد

فروش باغچه ۶۳۰ متری حومه هشتگرد

فروش زمین ۱۰۰۰ متری چهاردیواری سندا دار حومه هشتگرد

فروش زمین ۱۰۰۰ متری چهاردیواری سندا دار حومه هشتگرد

فروش باغچه 250 متری با کلبه سنتی حومه تهران

فروش باغچه 250 متری با کلبه سنتی حومه تهران

باغ ویلای 1300 متری زعفرانیه سهیلیه کرج

باغ ویلای 1300 متری زعفرانیه سهیلیه کرج

فروش باغ ویلای 400 متر ی سند دار حومه هشتگرد حاجی بیک

فروش باغ ویلای 400 متر ی سند دار حومه هشتگرد حاجی بیک

باغ ویلا 1000متری لوکس کرج سهیلیه زعفرانیه

باغ ویلا 1000متری لوکس کرج سهیلیه زعفرانیه

فروش باغچه 1000 متری حومه هشتگرد

فروش باغچه 1000 متری حومه هشتگرد

فروش باغ ویلا 2000 متری حومه هشتگرد |ابراهیم بیک

فروش باغ ویلا 2000 متری حومه هشتگرد |ابراهیم بیک

فروش باغ 1 هکتاری در شهرک مسعودیه

فروش باغ 1 هکتاری در شهرک مسعودیه

فروش باغچه 2000 متری در شهرک فرهودیه

فروش باغچه 2000 متری در شهرک فرهودیه

فروش باغچه 400 متری حومه هشتگرد

فروش باغچه 400 متری حومه هشتگرد

فروش باغچه 500 متری  حومه هشتگرد (سهیلیه)

فروش باغچه 500 متری حومه هشتگرد (سهیلیه)

فروش باغ و باغچه با بنا از 250 متر تا 2500 متر حومه هشتگرد

فروش باغ و باغچه با بنا از 250 متر تا 2500 متر حومه هشتگرد

زمین فروشی در مسعودیه

زمین فروشی در مسعودیه

فروش زمین 800 متری سند دار حومه کرج (مسعودیه)

فروش زمین 800 متری سند دار حومه کرج (مسعودیه)

فروش ویژه زمین و باغچه های 1000 متری در زعفرانیه کرج

فروش ویژه زمین و باغچه های 1000 متری در زعفرانیه کرج