• فروش باغ ویلا سنددار حومه تهران در شهرک مسعودیه
  • مشاورین صدف | فروش | باغ | ویلا | زمین | آپارتمان |حومه هشتگرد و تهران
  • مشاورین صدف | فروش | باغ | ویلا | زمین | آپارتمان |حومه هشتگرد و تهران
  • مشاورین صدف | فروش | باغ | ویلا | زمین | آپارتمان |حومه هشتگرد و تهران

ملک های فروش ویژه                             

آخرین ملک های ارسال شده
فروش باغچه 1000 متری حومه هشتگرد

فروش باغچه 1000 متری حومه هشتگرد

فروش باغچه  ۵۰۰ متری حومه هشتگرد

فروش باغچه ۵۰۰ متری حومه هشتگرد

فروش باغچه ۶۳۰ متری  حومه هشتگرد

فروش باغچه ۶۳۰ متری حومه هشتگرد

فروش زمین ۱۰۰۰ متری چهاردیواری سندا دار حومه هشتگرد

فروش زمین ۱۰۰۰ متری چهاردیواری سندا دار حومه هشتگرد

فروش باغچه 250 متری با کلبه سنتی حومه تهران

فروش باغچه 250 متری با کلبه سنتی حومه تهران

فروش باغ ویلای 1000 متری حومه هشتگرد |کردان|سهیلیه

فروش باغ ویلای 1000 متری حومه هشتگرد |کردان|سهیلیه

باغ ویلای لوکس حومه تهران سهیلیه

باغ ویلای لوکس حومه تهران سهیلیه

فروش باغ ویلا در زعفرانیه کرج

فروش باغ ویلا در زعفرانیه کرج

باغ ویلای 1300 متری زعفرانیه سهیلیه کرج

باغ ویلای 1300 متری زعفرانیه سهیلیه کرج

فروش باغ ویلا 700 متری حومه هشتگرد سهیلیه

فروش باغ ویلا 700 متری حومه هشتگرد سهیلیه

باغ ویلا 1000متری لوکس کرج سهیلیه زعفرانیه

باغ ویلا 1000متری لوکس کرج سهیلیه زعفرانیه

باغ ویلای 3000 متری سنددار

باغ ویلای 3000 متری سنددار

باغ ویلا لوکس فروشی سهیلیه کردان

باغ ویلا لوکس فروشی سهیلیه کردان

فروش باغ ویلا 2000 متری حومه هشتگرد |ابراهیم بیک

فروش باغ ویلا 2000 متری حومه هشتگرد |ابراهیم بیک

باغ ویلا 1000 متری سهیلیه کرج

باغ ویلا 1000 متری سهیلیه کرج

فروش باغ ویلای ۲۲۵۰  متری  سرخاب

فروش باغ ویلای ۲۲۵۰ متری سرخاب

زمین فروشی با مجوز ساخت

زمین فروشی با مجوز ساخت

فروش باغ 1 هکتاری در شهرک مسعودیه

فروش باغ 1 هکتاری در شهرک مسعودیه

فروش ویلای 800 متری حومه تهران و هشتگرد

فروش ویلای 800 متری حومه تهران و هشتگرد

فروش باغ ویلای 500 متری سندار در حومه هشتگرد

فروش باغ ویلای 500 متری سندار در حومه هشتگرد

فروش باغ ویلا در هشتگرد

فروش باغ ویلا در هشتگرد

زمین فروشی با مجوز ساخت ویلا

زمین فروشی با مجوز ساخت ویلا

زمین فروشی در مسعودیه

زمین فروشی در مسعودیه

فروش زمین 800 متری سند دار حومه کرج (مسعودیه)

فروش زمین 800 متری سند دار حومه کرج (مسعودیه)

فروش باغ ویلای 15000  متری با سند حومه هشتگرد و تهران کرج

فروش باغ ویلای 15000 متری با سند حومه هشتگرد و تهران کرج

فروش ویژه زمین و باغچه های 1000 متری در زعفرانیه کرج

فروش ویژه زمین و باغچه های 1000 متری در زعفرانیه کرج

فروش باغ ویلای 2500 متری کرج هشتگرد

فروش باغ ویلای 2500 متری کرج هشتگرد